Hãy tin rằng thành công là khởi đầu của thành công!
khám phá
    khám phá
    toàn diện